Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm Tuệ Đức An Giấc Nữ ở bệnh nhân nữ rối loạn giấc ngủ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ và tác dụng không mong muốn của Tuệ Đức An Giấc Nữ (AGN) ở bệnh nhân (BN) nữ có rối loạn giấc ngủ (RLGN) sau 30 ngày sử dụng.