Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ hormon TSH, FT3, FT4 trên bệnh nhân sa sút trí tuệ

Bài viết trình bày khảo sát sự thay đổi nồng độ hormon TSH, FT3, FT4 trên bệnh nhân sa sút trí tuệ và trên từng thể bệnh bao gồm nhóm suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) và bệnh Alzheimer (AD) so với nhóm không sa sút trí tuệ.