Nghiên cứu nồng độ ức chế tối thiểu của vancomycin với các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bạch Mai

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của vancomycin với Staphylococcus aureus (S. aureus) phân lập từ bệnh phẩm cấy máu bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bạch Mai.