Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn ở bệnh nhân viêm màng não mủ do liên cầu khuẩn

Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng ở BN viêm màng não mủ do liên cầu khuẩn tại Bệnh viện 103 và Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 1 - 2006 đến 6 - 2011. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.