Nghiên cứu hiệu quả của huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với tế bào gốc từ mô mỡ tự thân trong điều trị vết thương mạn tính

Bài viết trình bày việc đánh giá hiệu quả điều trị vết thương mạn tính của huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với tế bào gốc mỡ tự thân. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 30 bệnh nhân bị vết thương mạn tính, điều trị nội trú tại Trung tâm Liền Vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia từ tháng 3 - 2016 đến 7 - 2017.