Nghiên cứu định lượng bạc trong gel nano bạc bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

Bài viết đã tiến hành khảo sát các điều kiện phân tích và thẩm định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để định lượng bạc trong gel nano bạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.