Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhiễm toan ống thận ở trẻ em

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ mắc bệnh nhiễm toan ống thận. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 36 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm toan ống thận tại khoa Thận – lọc máu bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 7 năm 2017.