Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và lâm sàng chấn thương tai mũi họng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ và nguyên nhân chấn thương tai mũi họng. Xác định thể loại và triệu chứng lâm sàng của chấn thương tai mũi họng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.