Nghiên cứu chế tạo sáp phức hợp dùng trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu chế tạo SPH dùng trong sản xuất TNNT có hiệu năng và độ ổn định cao, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất và nâng cao chất lượng TNNT.