Nghiên cứu chế tạo nhựa epoxy biến tính bằng hợp chất silan dùng trong sản xuất keo dán hàng không chịu nhiệt

Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu biến tính nhựa epoxy bằng một chất biến tính mới là hợp chất silan chứa clo, xây dựng đơn pha chế keo chịu nhiệt trên cơ sở nhựa epoxy biến tính và đánh giá một số tính chất cơ lý, nhiệt của keo chế tạo được.