Nghiên cứu cải thiện độ tan của paclitaxel để bào chế thuốc tiêm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm cải thiện độ tan của paclitaxel (PTX), để bào chế thuốc tiêm. Công thức thuốc tiêm pha truyền tĩnh mạch chứa PTX với hai dạng bào chế, dung dịch đậm đặc và bột đông khô, được xây dựng bằng 2 phương pháp: sử dụng chất trung gian hòa tan (Kolliphor ELP®) và tạo phức với 2-hydroxyl propyl β cyclodextrin (HPβCD).