Nghiên cứu bước đầu vai trò của siêu âm nội soi trong chẩn đoán viêm tụy mạn

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát hiệu quả của kỹ thuật siêu âm nội soi đối với bệnh lý viêm tụy mạn dưa trên bộ tiêu chuẩn Rosemont. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này!