Nghiên cứu biến chứng của phẫu thuật đục thể thủy tinh có đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt chấn thương

Nghiên cứu tiến cứu trên 65 mắt của 65 bệnh nhân đục thể thuỷ tinh do chấn thương (Bao gồm 43 mắt chấn thương xuyên, 14 mắt chấn thương đụng dập và 8 mắt chấn thương xuyên có dị vật nội nhãn), chúng tôi nhận thấy có biến chứng trong mổ với tỷ lệ cao hơn bình thường, biến chứng sau mổ chủ yếu là viêm màng bồ đào (30,8%) và viêm khía giác mạc (15,4%). Trong quá trình theo dõi lâu dài, các biến chứng muộn xuất hiện với tỷ lệ khá cao: Với di lệch TTT nhân tạo(30,8%), dính mống mắt sau phẫu thuật (33,8%) và đục bao sau (70,7%).