Nghiên cứu bào chế viên nén phân tán nhanh Methylprednisolon 4 mg

Mục tiêu của nghiên cứu là cải thiện độ tan trong nước của Methylprednisolon bằng kỹ thuật phân tán rắn và điều chế viên phân tán nhanh Methylprednisolon 4 mg thuận tiện cho các đối tượng khó nuốt như người già và trẻ em đồng thời đem lại hiệu quả điều trị cao.