Nghiên cứu bào chế viên nén acyclovir phân tán trong nước

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng công thức bào chế viên nén acyclovir 200 mg phân tán trong nước. Viên nén acyclovir phân tán trong nước được bào chế bằng phương pháp xát hạt ướt kết hợp với dập thẳng.