Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn của altretamin bằng phương pháp đun chảy

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm điều chế hệ phân tán rắn chứa altretamin bằng phương pháp đun chảy sử dụng chất mang PEG nhằm cải thiện độ tan của dược chất.