Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và tỷ lệ tử vong của viêm phổi thở máy ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2012

Một nghiên cứu thuần tập tiến cứu, thực hiện trong 12 tháng tại Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung Ương với mục tiêu mô tả một số đặc điểm bệnh lý lúc sinh, chẩn đoán lúc nhập viện, mô tả một số đặc điểm dịch tễ, xác định tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh mắc viêm phổi liên quan đến thở máy.