Mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa khớp gối ở phụ nữ cao tuổi

Bài viết trình bày khảo sát mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa khớp gối ở phụ nữ cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 200 bệnh nhân (BN) nữ cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Chẩn đoán thoái hóa khớp gối (THKG) theo tiêu chuẩn Hội thấp khớp học Hoa Kỳ 1986, X-quang khớp gối được phân độ theo Kellgren Lawrence.