Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm và lo âu ở nhân viên điều dưỡng khối nội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài viết tiến hành mô tả thực trạng stress, trầm cảm, lo âu và phân tích một số yếu tố liên quan tới stress ở các điều dưỡng viên khối nội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019.