Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thị

Trong nghiên cứu này, một mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ mới sử dụng kỹ thuật phân cụm dựa trên đồ thị để xác định độ dài khoảng khác nhau được đề xuất. Mô hình đề xuất được áp dụng trên hai tập dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu lịch sử về số lượng tuyển sinh đại học tại Đại học Alabama và dữ liệu về đỉnh muối của một tỉnh ven biển Việt Nam.