Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I: Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu là phân tích tính hợp lý, chưa hợp lý trong danh mục thuốc đã được sử dụng năm 2015 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long - Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo.