Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2015

Luận văn được thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực
để đảm bảo công tác tồn trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận năm 2015; phân tích cơ số dự trữ thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.