Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm các mục tiêu sau: Phân tích danh mục thuốc trúng thầu của bệnh viện đa khoa huyện Anh sơn năm 2015, so sánh danh mục thuốc trúng thầu với danh mục thuốc dự thầu của bệnh viện đa khoa Anh sơn năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.