Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng tuân thủ quy định kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2015, phân tích một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.