Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Nghệ An năm 2015

Đề tài với các mục tiêu: Phân tích kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Nghệ An trong năm 2015, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y Tế Nghệ An trong năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.