Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014

Đề tài "Phân tích kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014" với mục tiêu: So sánh kết quả hoạt động đấu thầu thuốc tại Sở y tế tỉnh Nghệ An năm 2013 và năm 2014 theo thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và thông tư số
36/2013/TTLT-BYT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.