Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Chi nhánh miền Đông - năm 2015

Đề tài được thực hiện với mục tiêu sau: Phân tích một số chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - Chi nhánh Miền Đông năm 2015. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.