Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Bệnh viện Quân Y 7B tỉnh Đồng Nai năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với hai mục tiêu sau: Phân tích cơ cấu số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện Quân y 7B năm 2015 theo một số chỉ tiêu, phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại bệnh viện Quân y 7B năm 2015 theo phương pháp ABC và VEN. Mời các bạn cùng tham khảo.