Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Đề tài với 2 mục tiêu nghiên cứu chính: Phân tích cơ cấu và giá trị danh mục thuốc đã được sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Tri Phương Quận 05 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, so sánh về số lượng và giá trị danh mục thuốc đã sử dụng với danh mục thuốc trúng thầu năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.