Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu : Mô tả cơ cấu danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện Quận 9 năm 2015, phân tích ABC/VEN danh mục thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện Quận 9 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.