Khảo sát việc sử dụng thuốc tại phòng khám nội khớp khoa khám bệnh – Bệnh viện An Giang trên đối tượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế

Nội dung của bài viết trình kết quả của cuộc khảo sát việc sử dụng thuốc tại phòng khám nội khớp khoa khám bệnh – Bệnh viện An Giang trên đối tượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, từ đó nghiên cứu đề xuất những biện pháp phù hợp để sử dụng thuốc hợp lý, phù hợp với chẩn đoán, làm tăng hiệu quả điều trị, giảm tương tác thuốc, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân.