Khảo sát tác dụng hạ glucose huyết của hai dạng bào chế trà thuốc và viên nang khổ qua - đa búp đỏ trên chuột nhắt trắng

Mục tiêu của nghiên cứu này là chuyển dạng bào chế trà thuốc
khổ qua - đa búp đỏ thành dạng viên nang, so sánh tác động hạ glucose huyết của hai dạng trà thuốc khổ qua - đa búp đỏ và viên nang khổ qua - đa búp đỏ trên chuột nhắt trắng gây tăng glucose huyết bằng alloxan.