Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa của catechin chiết xuất từ lá trà xanh

Bài viết trình bày việc đánh giá khả năng kháng oxi hóa của catechin chiết xuất từ lá trà (giống TB14) ở vùng trà Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông qua các hoạt tính bắt giữ các gốc tự do tổng hợp như DPPH, ABTS, và năng lực khử sắt.