Kết quả điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh Hà Giang

Mục tiêu của đề tài là nắm được về tiềm năng, hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây dược liệu tỉnh Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.