Kết quả bước đầu ứng dụng phân loại ACR LungRADS và chụp cắt lớp vi tính ngực liều thấp trong chẩn đoán và theo dõi nốt mờ phổi: Nhân 6 trường hợp

Bài viết này nhằm đánh giá bước đầu việc ứng dụng ACR LungRADS và phân tích các dấu hiệu hình ảnh gợi ý ác tính trên phim cắt lớp vi tính ngực liều thấp trong 3 năm (2015-2017) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, nhân 6 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán nốt mờ phổi LungRADS 4X đã có can thiệp hoặc theo dõi. Mời các bạn tham khảo!