Kết hợp Y dược học cổ truyền và Y dược học hiện đại trong công tác dược

Bài viết tìm hiểu những thành tựu nghiên cứu khoa học về dược liệu; nghiên cứu di thực, trồng trọt cây thuốc; tiêu chuẩn hóa dược liệu và chế phẩm; dược lý và độc tính.