Giáo trình Virus học (Sách dùng cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên): Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Ty

Giáo trình Virus học (Sách dùng cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên): Phần 2 nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về Virus arbo; Virus toga, họ togaviridae; Virus filo, họ filoviridae; Virus reo, họ reoviridae; Virus arena, họ arenaviridae; Virus bunya, họ bunyaviridae; Virus orthomyxo, họ orthomyxviridae; Virus paramyxo, họ paramyxoviridae; Virus corona, họ coronaviridae; Virus calici, họ caliciviridae; Virus astro, học astroviridae; Virus hepe, họ hepeviridae; Virus rhabdo, họ rhabdoviridae; Virus retro, họ retroviridae; Virus picorna, họ picornaviridae; Virus của vi khuẩn; Virus của côn trùng, tảo và nấm; Virus thực vật; Prion; Ung thư do virus.