Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 1

Giáo trình tin học văn phòng phần 1 gồm chương 1 và chương 2 trong đó chương 1 trình bày về vấn đề soạn thảo văn bản, chương 2 đề cập đến vấn đề soạn thảo văn bản. Mục đích của việc soạn thảo văn bản là giúp văn bản được trình bày theo ý muốn kết hợp giữa nội dung và hình thức làm văn bản dễ nhìn hơn và đánh dấu được những đoạn quan trọng của văn bản. Soạn thảo văn bản là công việc chính và được ứng dụng nhiều nhất trong Microsoft Word chính vì vậy những kiến thức, kỹ năng về soạn thảo văn bản là vô cùng cần thiết, hy vọng giáo trình này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích và lý thú về soạn thảo văn bản cho người đọc.