Giáo trình Thực tập Hóa sinh (tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Thực tập Hóa sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số phương pháp phân tích hóa sinh, hóa học protid, glucid, lipid; enzym; chuyển hóa glucid và lipid; chuyển hóa protid. Mời các bạn cùng tham khảo.