Gia tăng gánh nặng bệnh không truyền nhiễm ở Đông Nam Á: Thời điểm hành động

Đông Nam Á đang phải đối mặt với đại dịch bệnh không truyền nhiễm, hiện tại là nguyên nhân của 60% số tử vong trong khu vực. Khởi nguồn của vấn đề này chính là các yếu tố về môi trường như chính sách khuyến khích thuốc lá, chế độ ăn không lành mạnh và thiếu chế độ tập thể dục đều đặn. Quần thể có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ tử vong tỷ lệ nghịch với thu nhập quốc gia trung bình. Gia đình bệnh nhân là nơi đầu tiên phải hứng chịu những gánh nặng tài chính, tuy nhiên toàn bộ nền kinh tế quốc gia cũng sẽ bị tác động. Mặc dù các quốc gia đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm sự gia tăng của bệnh không truyền nhiễm nhưng chúng ta vẫn cần nỗ lực hơn nữa.