Ebook Triệu chứng học nội: Phần 1

Cuốn sách "Triệu chứng học nội" được biên soạn nhằm cung cáp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận của nội khoa, các kiến thức cơ bản về các bệnh của hệ nội khoa và phương pháp chẩn đoán,... Phần 1 trình bày các nội dung: Đại cương về khám bệnh và ghi bệnh án, khám bộ máy hô hấp, khám tim mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.