Ebook Trị bệnh hiếu động ở trẻ em: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản trong việc phân biệt bệnh hiếu động với các bệnh khác ở trẻ bình thường: Làm thế nào để phân biệt trẻ bị bệnh hiếu động và trẻ hoạt bát bình thường?; Làm thế nào để phân biệt trẻ bướng bỉnh và trẻ bị bệnh hiếu động?, Hoạt động nhiều ở trẻ chính là bệnh hiếu động?,... Tất cả sẽ được giải đáp trong phần 2 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo.