Ebook Thực hành lâm sàng thần kinh học: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn "Thực hành lâm sàng thần kinh học" tiếp tục trình bày bày các nội dung chính sau: Khám phối hợp vận động và thăng bằng, khám chức năng phản xạ, khám hội chứng thắt lưng - hông, khám hội chứng màng não, khám hội chứng thực vật, khám bệnh nhân hôn mê Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.