Ebook Thập chỉ liên tâm - Cải thiện tuần hoàn

Thập chỉ liên tâm là phương pháp bấm huyệt đặc sắc và xứng đáng là nét riêng trong lĩnh vực bấm huyệt ở Việt Nam. Qua quyển Thập chỉ liên tâm – cải thiện tuần hoàn, các bạn có thể biết được cách bấm huyệt để: Điều chỉnh các chứng đau cột sống lưng, đau cổ gáy Chứng ù tai, điếc tai, rối loạn tiền đình; điều chỉnh chứng huyết áp cao.... Mời các bạn cùng tham khảo.