Ebook Sổ tay 4: Chăm sóc con khỏe và sớm phát triển

Ebook “Sổ tay 4: Chăm sóc con khỏe và sớm phát triển” nằm trng bộ tài liệu dự án bao gồm có 7 cuốn sổ tay. Ebook có kết cấu nội dung gồm 5 bài dành cho cán bộ hội phụ nữ để hướng dẫn người cha người mẹ và ông bà chăm sóc trẻ đúng cách trong giai đoạn 24 tháng đầu đời. Các bài lần lượt có nội dung: Dạy con ăn đa dang và độc lập, các bệnh thường gặp ở trẻ 7-12 tháng và cách chăm sóc... Mời các bạn tham khảo ebook để nắm rõ nội dung chi tiết.