Ebook Phương pháp và điều trị bệnh theo phương pháp 4T: Phần 2 - BS.ThS. Vân Quang Hùng, TT.TS. Thích Nhật Từ

Ebook Phương pháp và điều trị bệnh theo phương pháp 4T gồm 5 bài: Đặt vấn đề, nguyên nhân gây bệnh, thay đổi lối sống và chế độ ăn (liệu pháp 4T), tại sao ung thư giai đoạn cuối chết nhanh, vượt qua lo buồn sợ giận và sống hòa bình với bệnh.