Ebook Phòng và chữa bệnh thông thường ở nông thôn: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu một số thường thức y học có ích cho mỗi người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng: thường thức sơ cấp cứu và thường thức sức khỏe, thuốc và sử dụng thuốc. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ trở thành một cuốn cẩm nang về sức khỏe cho mội gia đình, cho bà con nông dân.