Ebook Phòng trị bách bệnh bằng cây nhà lá vườn cây, thuốc nam dễ tìm: Phần 1

Cuốn sách "Phòng trị bách bệnh bằng cây nhà lá vườn, cây thuốc nam dễ tìm" là kinh nghiệm tự chữa các bệnh thông thường trong gia đình do các lương y Nguyên Văn Phấn, Trần Tiểu Hy, Quách sến, Vương Đăng, Nguyễn Hữu Chí, Tám Tùng mà tác giả ghi lại để các bạn dùng trong gia đình. Phần 1 của cuốn sách trình bày những phương pháp chữa các loại bệnh từ cây nhà lá vườn như: trúng độc, trúng nắng, bị rắn độc cắn, trúng phong méo miệng,... Mời các bạn cùng tham khảo.