Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 1

Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ là tài liệu học
tập giúp cho sinh viên ngành học mầm non có những tri thức về
một số bệnh ở trẻ em, những kỹ năng chăm sóc và xử lý ban đầu
khi trẻ mắc bệnh hoặc bị tai nạn ở trường mầm non. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Đại cương về bệnh trẻ em, một số bệnh thường gặp ở trẻ em, bệnh về dinh dưỡng, bệnh về hô hấp, bệnh về tiêu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.