Ebook Phẫu thuật thực hành: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phẫu thuật thực hành" trình bày các nội dung chính sau: Dẫn lưu màng phổi, mở khí quản, xử trí vết thương phần mềm, kỹ thuật chung cắt cụt chi cấp cứu, nhiễm trùng phần mềm, cách bộc lộ và xử lý thương tổn mạch máu, mở cân trong hội chứng khoang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.